Hotline: 0977.821.821
Thông tin thương mại

Ngày: 2011-11-26 03:23:56

Theo thông tin từ Bộ Kinh tế Tri thức Hàn Quốc, tính đến năm 2010 các nhà đầu tư Hàn Quốc đã đầu tư vào Việt Nam 3.000 dự án với số vốn lên tới 23 tỷ USD.

Trang 5/5: <<  1  2  3  4  5