(08) 54292458 - (08)38758751 - Hotline: 0913733923
Công trình đào tạo và y tế

Để phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh cho cư dân và công nhân, trong Khu Dân Cư có bố trí khu đất để xây dựng Trung Tâm Y tế

  • Diện tích khu đất : 510 m2.
  • Diện tích xây dựng : 204 m2.
  • Mật độ xây dựng : 40%.
  • Tầng cao : 2.
  • Hệ số sử dụng đất : 0,8.