Hotline: 0977.821.821
Thông tin thương mại
Ngày: 2013-01-05 15:50:44
Năm 2013, đầu tư ra nước ngoài phấn đấu đạt 1-1,5 tỷ USD
Năm 2013, đầu tư ra nước ngoài phấn đấu đạt 1-1,5 tỷ USD. Con số này được ông Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) nêu tại cuộc họp báo ngày 4/1.

Theo con số lũy kế, đến ngày 20/12/2012, Việt Nam có 712 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 12,4 tỷ USD trải rộng tới 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong năm 2012, Việt Nam có 75 dự án đầu tư ra nước ngoài được cấp mới với tổng vốn đăng ký 1,3 tỷ USD tại 28 quốc gia và vùng lãnh thổ. Vốn thực hiện lũy kế ước tính đến năm 2012 đạt khoảng 3,8 tỷ USD. Riêng năm 2012, vốn thực hiện khoảng 1,2 tỷ USD, tăng 28% so với năm 2011.

Các dự án đã giúp doanh nghiệp Việt Nam chuyển về nước khoản lợi nhuận khoảng 430 triệu USD, chủ yếu trong các lĩnh vực khai thác dầu khí, viễn thông, cao su…

Theo ông Đỗ Nhất Hoàng, hoạt động đầu tư ra nước ngoài đã từng bước vào nền nếp, một số dự án thành công và đã có lợi nhuận. Xu hướng đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp trong nước gia tăng đáng kể ở những địa bàn phù hợp như Lào, Campuchia, Myanmar… và tập trung vào một số lĩnh vực chiến lược như dầu khí, viễn thông, trồng cây công nghiệp. Các dự án đầu tư ra nước ngoài đã tạo việc làm cho hàng nghìn lao động Việt Nam và hàng vạn lao động của nước tiếp nhận đầu tư.

Tuy nhiên, hoạt động đầu tư ra nước ngoài còn một số hạn chế như khuôn khổ pháp lý chưa đầy đủ và đồng bộ, tiến độ một số dự án đầu tư còn chậm.

Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã đề xuất một số giải pháp bao gồm hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư ra nước ngoài, có cơ chế đặc thù với đầu tư sang một số nước lân cận như Lào, Campuchia, tăng cường rà soát đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài để có giải pháp hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp.

Nguồn: http://baodientu.chinhphu.vn
Tin liên quan